Pensioen 1-2-3

Wat is belangrijk?

In Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt wordt of onder buitenlandse vlag gaat varen. Pensioen 1-2-3 geeft geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op Mijn Koopvaardij en op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). 

Heeft u een DigiD? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl en bekijk hoeveel pensioen u in Nederland heeft opgebouwd. U vindt Pensioen 1-2-3 hier op onze website. Bent u nieuw in dienst? Dan ontvangt u van ons binnen drie maanden na indiensttreding een welkomstbrief met laag 1 van Pensioen 1-2-3.

Wat moet ik doen?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen.

Lees laag 1 voor de belangrijkste informatie over uw pensioen 

U leest in het kort wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Ook leggen wij uit hoe u pensioen opbouwt en welke keuzes u heeft. Op een aantal belangrijke momenten in uw leven moet u zelf in actie komen. Welke dit zijn leest u in laag 1.

Lees laag 2 en 3 voor meer informatie over uw pensioen

Laag 2 geeft meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Vanuit laag 2 kunt u voor meer informatie doorklikken naar documenten of webpagina’s, dit vormt laag 3. De documenten uit laag 3 geven juridische en beleidsmatige informatie over Bpf Koopvaardij.

Pensioenregelingen vergelijken

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Wilt u pensioenregelingen vergelijken? Gebruik dan de Pensioenvergelijker. Hiermee kunt u eenvoudig uw pensioenregeling bij Bpf Koopvaardij vergelijken met een andere pensioenregeling. U ziet bijvoorbeeld wat u wel en wat u niet krijgt. Bekijk wat de verschillen zijn en wat dat voor u betekent. Dan kunt u er voor kiezen om zelf iets te regelen.

Meer informatie