Vermogensbeheer

Bpf Koopvaardij heeft een vermogen van ruim 3 miljard euro. Dit vermogen beleggen we. Dat doen we omdat beleggen over het algemeen meer rendement oplevert dan sparen. Door te beleggen kunnen we de pensioenen betaalbaar houden en een gedegen pensioen bieden aan onze deelnemers van nu en morgen.

Het beleggingsbeleid

Het bestuur van Bpf Koopvaardij stelt elk jaar het strategisch beleggingsbeleid vast. Uitgangspunt is dat we ernaar streven om een zo hoog mogelijk rendement te behalen tegen een zo laag mogelijk risico. Een manier om risico’s te beperken is het spreiden van de beleggingen over verschillende categorieën. We beleggen in zakelijke waarden (een mogelijk hoger rendement, tegen een hoger risico) en vastrentende waarden (een lager rendement, tegen een lager risico). Alleen beleggen in vastrentende waarden levert op de lange termijn niet voldoende rendement op. Daarom moeten we ook in aandelen beleggen (zakelijke waarden).

Goede rendementen? Dat merkt u ook!

Bij goede rendementen kan het pensioenfonds financiële buffers opbouwen. De dekkingsgraad stijgt dan ook. En als de financiële middelen het toelaten, verhoogt Bpf Koopvaardij uw pensioen (toeslagverlening). Goede rendementen hebben dus een positieve invloed op uw pensioensituatie.

Meer info

Wilt u meer informatie over het beleggingsbeleid? Bekijk dan de verklaring beleggingsbeginselen.