Bestuur

Het bestuur van Bpf Koopvaardij stelt zich graag aan u voor. 

Het pensioenfonds wordt bestuurd door een paritair bestuur van negen leden. Het bestuur bestaat uit vier personen die voorgedragen worden door werkgeversorganisaties in de geleding werkgevers, twee personen die voorgedragen worden door werknemersorganisatie in de geleding werknemers, twee personen die gekozen worden door de pensioengerechtigden in de geleding pensioengerechtigden en één extern bestuurslid. Het bestuur wordt bijgestaan door externe adviseurs.

Elk bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied: beleggingsbeleid, financieel beleid, risicomanagement en informatie technologie, pensioenzaken en communicatie. Zo maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en expertise.

 
 Hijlke Hijlkema (dagelijks bestuur)
 
 Marcel van Dam
 
 Cor van der Sluis
 
 Marion Verheul
 
 Ton Zimmerman 
 
 Peter van der Horst
 
 Remko Kloos (dagelijks bestuur)
 
 Guido Hollaar (foto: Ries van Wendel de Joode)
 
 Roelof Eltingh

 

 Leonieke Verbove-Kuijntjes (aspirant bestuurslid)